Burs Yönergesi

YÜKSEL-İLHAN ALANYALI MEZUNLARI VE MENSUPLARI DERNEĞİ

 1. İşbu burs yönergesi yalnızca Yüksel-İlhan Alanyalı Fen Lisesi ve eski ismiyle Yüksel-İlhan Alanyalı Anadolu Öğretmen Lisesi mezunu öğrenciler ile Dernek arasında geçerlidir.

 2. Burs başvuruları dernek yönetim kurulu tarafından ilan edilecek süre içerisinde başvuru formunun doldurularak online ya da elden teslimi yolu ile yapılacaktır.

 3. Burs almak için başvuran öğrencilerinin aşağıda belirtilen koşulları taşıması gerekmektedir:

 • Yüksel-İlhan Alanyalı Fen Lisesi ve eski ismiyle Yüksel-İlhan Alanyalı Anadolu Öğretmen Lisesi mezunu veya  öğrencisi olmak ve aynı zamanda derneğe resmi kayıtlı üye olmak,

 • T.C. Anayasasına, kanunlarına ve Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı birey olmak,

 • Eğitim ihtiyaçlarının karşılanması açısından maddi desteğe ihtiyacı bulunmak, bu suretle burs başvuru formunu eksiksiz doldurmak,

 • Yurt içinde üniversite ön lisans ve lisans programlarında 2.sınıf ve üzeri sınıfta öğrenim görmek,

 • AGNO’sunun 4 üzerinden 2.5 ve üzerinde olduğunu gösterir belge sunabilmek.

 1. Burs almaya hak kazanan öğrenciler aşağıdaki belgeleri bir hafta içerisinde temin etmek zorundadır:

 • Kimlik Fotokopisi

 • Son bir hafta içinde üniversite öğrenci işlerinden temin edilmiş ıslak imzalı-kaşeli transkript

 • Son bir hafta içinde üniversite öğrenci işlerinden temin edilmiş ıslak imzalı-kaşeli Öğrenci Belgesi

 • İkametgâh Belgesi-Eğitim döneminde ailesinin yanında kalmıyorsa kaldığı yerin ikametgâh belgesi (yurtta kalıyorsa yurt kimliğinin fotokopisi, öğrenci evinde kalıyorsa bulunduğu yerin ikametgâh belgesi)

 1. Burs almaya hak kazanan öğrencilere o anki ihtiyaç durumuna göre ve Derneğin maddi gücü ölçüsünde süre ve miktarı Dernek Yönetim Kurulu tarafından belirlenecek şekilde tek seferlik veyahut taksitler halinde burs verilir. Dernek, süre ve miktarı değiştirebilme hakkını saklı tutar.

 2. Burs almaya hak kazanan kişi vicdani yükümlülük belgesini imzalayarak ilgili maddeleri kabul etmiş sayılır.

 3. Burs alan öğrenci her yeni dönem başlangıcında derneğe son eğitim durumunu (mezun olup olmadığı veyahut eğitiminin normal sürede sona ermeyeceğini) bildirmek zorundadır.

 4. Burs alan kişi, Derneğin faaliyetlerine azami ölçüde katılmaya gayret etmelidir ve kendisine verilebilecek görevleri yerine getirir.

 5. Burs alanın yönergede belirtilen hükümleri yerine getirmemesi sonucu, Dernek haklı sebepler göstererek bursu kesme hakkına sahiptir.

 6. Dernek, öğrencilerin başarılarının artırılması ve teşvik edilmesi amacıyla dilediği zaman bu yönergenin ilgili maddelerini değiştirebilir.